Çevre Duyarlılığı

 

ÇEVRE ANLAYIŞIMIZ;
Çocuklarımıza "yaşanılabilir bir çevre mirası bırakmak" hedefindeki şirketimiz, çevre ile ilgili sorumluluklarını çalışma kültürünün ilk sıralarına yerleştirmiştir. Çevremizdeki tabii güzellikleri korumak ve geliştirmek amacıyla projelerimizi hayata geçirmekteyiz. Bugüne kadar 15000 adet fidan diken şirketimiz, atık su arıtma ve filtrelendirme sistemlerine yatırımlar yaparak, bu konudaki duyarlılığını göstermektedir.
 
ÇEVRE POLİTİKAMIZ;
Faaliyetlerimizi, çevreye uyumlu, yasalara ve mevzuatlara uygun "sürdürülebilir kalkınma" ilkesiyle tutarlı bir şekilde yürütmeyi taahhüt ediyoruz.
 
Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmayı, oluşan atıkları geri kazanmayı, zararlı hava emisyonlarını ve su deşarjını asgariye indirmeyi hedefliyoruz.
 
Tesislerimizi yasa, standart ve yönetmeliklere ve ileri çevre yönetim sistemlerine uygun işletmek,
İşletmelerimizin çevre etkilerini sürekli izleyip kontrol altına almak ve etkilerini minimize etmek,
Tüm çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı çevre konusunda eğitmek, daha bilinçli ve duyarlı hareket etmelerini sağlamak,
Tehlikeli ve diğer atıkların oluşumunu en aza indirmek; uygun olan her yerde atıkları yeniden kullanmak ve geri kazanmak,
Atıkların bertaraf edilmesinde, bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygun teknolojiler kullanmak,
Çevre konusundaki bilgi ve deneyimlerimizi geliştirmek; bunun için uygun denetim sistemleri kurmak ve uygulamak; çevre performansımızı sürekli iyileştirmek,
Doğal kaynakların optimum kullanımını sağlamak,
Çevreye zararlı maddelerin kullanımını azaltmak,
Müşterilerimize ürünlerimizin çevreye etkileri hakkında düzenli bir şekilde bilgi temin etmek, ana politikamızdır.

+90 (216) 434 50 96 - +90 (545) 368 34 73
© ENTEGRE Tüm Hakları Saklıdır.