İşçi Sağlığı ve Güvenliği

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANLAYIŞIMIZ;
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” şirketimiz çalışma kültürünün temel taşlarındadır. Bu amaçla düzenli olarak, profesyonel eğitmenler tarafından eğitimler verilmekte ve çalışanlarımızda “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” bilinci geliştirilmektedir. Bu yöntemle sağlık ve güvenliğin korunması, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.
 
İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ;
Tesislerimizde çalışan herkesin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışma hakkı olduğu gibi sorumlu bir davranışla bu koşulların sağlanmasına katkıda bulunma görevi vardır.
 
İşçi sağlığı ve İş güvenliği temel performans göstergelerimizden birisi olup, faaliyetlerimizin sürdürülmesinde en öncelikli konumuzdur.
 
Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve çalışma ortamlarını sağlıklı hale getirmek; iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilecek durumları tespit etmek,
İşçi sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak kabul edip daha ileri seviyede uygulamak,
Risk değerlendirmesi yapmak ve bu riskleri önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
İşçi sağlığı ve İş güvenliği performansımızı sürekli geliştirmek; tüm çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek için eğitimler düzenlemek,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönetim sisteminin etkin uygulanması ve sürekli geliştirilmesi,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini azaltacak şekilde yatırım bütçesinde yeterli kaynak ayırmak, ana politikamızdır.

+90 (216) 434 50 96 - +90 (545) 368 34 73
© ENTEGRE Tüm Hakları Saklıdır.