ÜRÜNLERİMİZ

EPOFLOOR PRiMELİki Bileşenli, Düşük Viskoziteli, Solvent İçermeyen Epoksi Reçine Astar

KULLANIM ALANI

İç mekanlardaki
 • Beton yüzeylerden,
 • Çimento esaslı şaplardan,
 • Tüm Epoksi ve Poliüretan kaplamalarından önce
astar olarak,
 • Epoksi esaslı düzeltme harçları ve şapları için

bağlayıcı olarak,

İç mekanlarda
 • Su geçirmeyen
 • Tozumayan,
 • Kimyasal ve mekanik dayanıma sahip olması istenen zeminlerde

son kat ince kaplama olarak kullanılabilir.

AVANTAJLARI

 • İç mekanlarda kullanılır.
 • İçerisine yüksek oranda dolgu girebilir.
 • Yüksek kimyasal ve mekanik dayanıklılığa sahiptir.
 • Kolay uygulanır.
 • Yüzey tarafından iyi emilir.
 • Ekonomiktir.
 • Sıvı geçirimsizdir.
 • Parlak son kat kaplama elde edilir.
 • Kaydırmaz yüzey elde edilebilir.
 • Uçucu organik bileşik (VOC-solvent) içermez.
 • Düşük viskozitelidir, bu sayede kılcal boşluklara kolay nüfuz eder.
 • Yüksek yapışma dayanımına sahiptir.
 • Katlar arası bekleme süreleri kısadır.
 • Çok amaçlı kullanılabilir.

TEKNİK DEĞERLER

Parlaklık ve Renk

Şeffaf, sarımsı

Yoğunluk

1,1 gr/cm3

Toplam Katı Madde Yüzdesi

% 100

İnceltme

İnceltilemez

Basınç Dayanımı

~ 95 N/mm2 (28 gün / 23 °C)

Eğilmede Çekme Dayanımı

~ 30 N/mm2 (28 gün / 23 °C)

Yapışma Dayanımı

˃ 1,5 N/mm2 (betonu kopararak)

Shore D Sertliği

~ 84 (7 gün / 23 °C)

KÜR DETAYLARI

Nem Oranı (N.O.) ve Sıcaklık

Yaya Trafiği

Hafif Trafik

Tam Kürünü Alma

N.O. % 60   +10 °C

16 saat

3 gün

10 gün

N.O. % 60   +20 °C

13 saat

2 gün

7 gün

N.O. % 60   +30 °C

10 gün

1 gün

5 gün

KİMYASAL DAYANIKLILIK

Dayanıklı olduğu: Benzin, bira, sikloheksan, dizel yağı, etanol % 10, etilen glikol, gliserin, süt, sodyum klorür çözeltisi % 3-30, sodyum hidroksit % 10, zeytinyağı, parafin, petrol, hint yağı, silikon yağı, terabentin, su ve sabun.

Kısmi Dayanıklı Olduğu: Bütanol, metilisobütilketon, perkloretilen ve ksilen.

* Kimyasalların etkisi ile renk değişikliği olabilir. Bu araştırma oda sıcaklığında yapılmıştır. Yüksek sıcaklık değerleri ve/veya kimyasalların karışımları kimyasal dayanıklılığı etkileyebilir.

 

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLAMA  

 • Beton alt yüzeyler temiz, kuru ve her türlü kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. 
 • Ayrıca sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip olmalıdır (en az 25 N/mm2), çekme dayanımı ise en az 1,5 N/mm2 olmalıdır.
 • Beton alt yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şerbetini kaldırarak açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır. 
 • Zayıf beton parçaları yüzeyden uzaklaştırılmalı, kuşgözü boşluklar ve delikler tamamen kapatılmalıdır. 
 • Alt yüzey tamirleri, boşlukların doldurulması ve yüzeyin düzeltilmesi 0,1 mm - 0,3 mm silis kumu ile birlikte EPOFLOOR PRİMEL astarın karıştırılması ile elde edilen harç ile yapılır.
 • Beton veya şap yüzeyler astarlanmalı ve düzgün yüzey elde edilecek şekilde tesviye edilmelidir. 
 • Yüzeydeki yükseklikler aşındırılarak düzeltilmelidir. Tüm toz, gevşek parçacıklar ürünün uygulanmasından önce tercihen fırça ve/veya elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI  

 • Yüzey rutubet içeriği % 4’ün altında olmalıdır.
 • Test yöntemi: CM ölçümü veya etüvde kurutma yöntemi (Nem ölçer)
 • Bağıl hava nemi maksimum % 80 olmalıdır.
 • Çiğlenmeye ve yoğuşmaya dikkat edilmelidir.
 • Uygulama yapılmamış veya yeni kaplama yapılmış zemin üzerinde çiğlenme ve su buharı yoğunlaşması, kaplamaya zarar verir.  Bunu engellemek için zemin sıcaklığının 3 °C üzerinde olması gerekmektedir.
 • Yüzey Sıcaklığı: En az +10 °C, en fazla +30 °C
 • Ortam Sıcaklığı: En az +10 °C, en fazla +30 °C
 • Malzemenin Sıcaklığı: En az +10 °C, en fazla +30 °C

HARÇ HAZIRLAMA  

 • B bileşenini A bileşeninin içerisine boşalttıktan sonra homojen bir karışım elde edinceye kadar 300-400 dev/dk.lık karıştırıcı ile yaklaşık 2-3 dk. boyunca karıştırılır. Ardından 0,1 mm – 0,3 mm silis kumu ve gerekli ise diğer dolgular eklenerek homojen bir karışım elde edinceye kadar tekrar (yaklaşık 2-3 dk.) karıştırılır. 
 • Karışımın tam olarak gerçekleştiğinden emin olmak için malzemeler başka bir kaba alınarak 1 dk. boyunca tekrar karıştırılır. 
 • Hava sürüklenmesini en aza indirmek adına fazla karıştırmaktan kaçınılmalıdır. Uygulamadan önce yüzey rutubet içeriğinin % 4’ün altında olduğu ve çiğlenme olmayacağı teyit edilmelidir. 
 • Astar olarak: EPOFLOOR PRİMEL, fırça, rulo veya gelberi ile uygulanmalıdır. Uygulamanın boşluksuz bir şekilde bütün yüzeye yapıldığından emin olunmalıdır.
 • Tesviye Harcı olarak: Pürüzlü yüzeylerin ilk önce tesviye edilmesi gereklidir. Tesviye harcı gerekli olan kalınlığa göre mala/gelberi ile uygulanmalıdır.
 • Harç Kaplama/Tamir Harcı olarak: Harcı hala yapışkan durumda olan astar üzerine tesviye çıtaları kullanarak ve gerekli ise kaplama tahtaları kullanarak düzgün olarak uygulanmalıdır. Kısa bir bekleme süresinden sonra bir mala veya teflon kaplı perdah makinesi ile sıkıştırılıp (genelde 20-90 dev/dk.) yüzey düzeltilmelidir.

SİSTEM YAPISI  

 • Astar: 
Düşük/Orta derecede gözenekli beton: 1 kat x EPOFLOOR PRİMEL özel kum karışımı
Yüksek derecede gözenekli beton: 2 kat x EPOFLOOR PRİMEL özel kum karışımı
 • İnce Tesviye Harcı (yüzey pürüzlülüğü < 1 mm): 1 kat x EPOFLOOR PRİMEL + Silis kumu (0,1 mm – 0,3 mm)
 • Şap Harcı/Tamir Harcı: 15 mm – 20 mm kat kalınlığı

TÜKETİM

Kaplama Sistemi

Ürün

Sarfiyat

Astar

EPOFLOOR PRİMEL

~ 0,2 kg/m2

İnce Tesviye Harcı (Yüzey pürüzlülüğü < 1 mm)

1 birim ağırlıkça EPOFLOOR PRİMEL + 0,5 birim ağırlıkça silis kum (0,1 mm – 3 mm)

~ 1,4 kg/m2/mm

Harç Şapı (5 mm – 20 mm kat kalınlığı)/Tamir Harcı

1 birim ağırlıkça EPOFLOOR PRİMEL + 9 birim ağırlıkça özel silis kum karışımı

~ 2,2 kg/m2/mm

Bu değerler teoriktir ve yüzey gözenekliliğine, profiline, tesviyedeki farklılıklara ve zayiata bağlı olarak ilave malzeme ihtiyacını içermemektedir.

AMBALAJLAMA

15 kg’lık Set,

A bileşeni: 10 kg kova,
B bileşeni: 5 kg kova
 
(istenildiği takdirde paletli olarak sevk edilir)

 

SAKLAMA

1 Yıl Raf Ömrü*

*Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında

 

(Ambalaj açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.)

UYGUNLUK BELGESİ

TS EN 1504-2 / Nisan 2008 Standardına uygundur.

Uyarılar

 • Astar uygularken gölleşme oluşmasına izin vermeyiniz.
 • Yeni uygulanmış ürün rutubetten, yoğuşmadan ve sudan en az 24 saat süreyle korunmalıdır. 
 • Sevkiyatı yapılırken saklama koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Uygulama esnasında İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
 • Yutulması halinde acilen doktora başvurulmalıdır.
 • Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek sokulmamalıdır.
 • Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. 
 • Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
 • Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
 • Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.