KURUMSAL

1978 yılında 18 müteşebbis tarafından İstanbul'da kireç üretimi için kurulan Entegre Harç Sanayii ve Ticaret A.Ş, 1989'da Ata İnşaat Grubu tarafından devralınmıştır. 1995 yılında, inşaat malzemeleri üretiminde dünya lideri Lafarge Grup – Ata Holding ortaklığına dönüşmüştür.

Entegre, Türk pazarında yenilikçi yapısı ile sektörün öncülüğünü üstlenerek Türkiye de ilk endüstriyel sıva üretimini başlatarak; 1990 yılında Çimento Esaslı Makine Uygulamalı hazır sıva "Sıvamatik"i, 1991 yılında ilk Alçı Esaslı Makine Uygulamalı hazır sıva "Alçımatik"i, 1996 yılında Çimento Esaslı Makine Uygulamalı ilk renkli sıva "Colormatik"i piyasaya sürmüştür. Entegre, sahip olduğu bu yenilikçilik ve öncülük anlayışı ile temelden çatıya yapının her bölümünde binalara değer katan; kaliteli ve uygun maliyetli çözümler sunan geniş ürün yelpazesine sahiptir.

Entegre’nin ürün yelpazesi; Çimento Bazlı Sıvalar, Dekoratif Sıvalar, Teknik Harçlar, Su Yalıtım Ürünleri, Isı Yalıtım Ürünleri, Fayans Yapıştırıcıları ve Derz Dolguları, Kireç ve Agrega ürün gruplarından oluşmaktadır.

Entegre, 2006 yılında Ata Holding’in Lafarge hisselerini almasıyla %100 Ata Holding iştiraki olarak yatırımlarına devam etmiş, 2006 yılında Burdur Fabrikasını ve 2015 yılında Ankara Fabrikasını devreye almıştır.

Hizmet anlayışında kaliteden ödün vermeyen Entegre, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini, topluma ve çevreye olan duyarlılığını kendine bir öncelik olarak belirlemiştir. Entegre, ileri üretim teknolojisi, yüksek kapasitesi, kaliteli ve geniş ürün yelpazesi ile sektördeki ayrıcalığını sürdürerek hizmet vermektedir.

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Kalite, şirketimizin öncelikli çalışma biçimidir. Çalışma prensibi olarak toplam kalite kavramını işimizin bütün aşamalarında uygulamaktayız. Kalite kavramını sadece kaliteli ürünler üretmek olarak algılamıyoruz, bu kavramın önce insandan geçtiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, organizasyonumuzun her kademesinde, kendi konusunda uzman kişiler görev almaktadır.Şirketimiz gerekli olan kalite ve standart belgelerine sahiptir.
Bunlar; TSE, TSEK, ISO 9001:2000 ve CE belgeleridir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Yenilikçi çözümler ile yapılara değer katmak
 • Yapı malzemelerinde tüketicilerin hayatını kolaylaştıran, gereksinimlerine cevap veren çözümler sunmak
 • Müşteriler için değer yaratan, müşteri merkezli değil, müşteri odaklı anlayışına sahip olmak,
 • Sürdürebilir büyüme, kalıcı ve sürekli performans gelişimine odaklı, çalışanlarını başarılı kılan bir firma olmak
 • Sosyal, kentsel ve kültürel ilişkileri destekleyen sorumluluk sahibi firma olmak
 • Çalışanların yeteneklerini ve yaşam kalitelerini geliştirmek için olanaklar sağlamak
 • Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uygun çalışmak
 • Hissedarların beklediği değer yaratımını gerçekleştirmek
 • Çevreye duyarlı olmak
 • Şirketimizin kalite yönetim sisteminin sürekli gelişimini sağlamak
Çocuklarımıza "yaşanılabilir bir çevre mirası bırakmak" hedefindeki şirketimiz, çevre ile ilgili sorumluluklarını çalışma kültürünün ilk sıralarına yerleştirmiştir. Çevremizdeki tabii güzellikleri korumak ve geliştirmek amacıyla projelerimizi hayata geçirmekteyiz. Bugüne kadar 15000 adet fidan diken şirketimiz, çevreye olan duyarlılığını her alanda göstermektedir.

Faaliyetlerimizi, çevreye uyumlu, yasalara ve mevzuatlara uygun "sürdürülebilir kalkınma" ilkesiyle tutarlı bir şekilde yürütmeyi taahhüt ediyoruz.
Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmayı, oluşan atıkları geri kazanmayı, zararlı hava emisyonlarını ve su deşarjını asgariye Müşterilerimize ürünlerimizin çevreye etkileri hakkında düzenli bir şekilde bilgi temin etmek, ana politikamızdır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANLAYIŞIMIZ

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” şirketimiz çalışma kültürünün temel taşlarındadır. Bu amaçla düzenli olarak, profesyonel eğitmenler tarafından eğitimler verilmekte ve çalışanlarımızda “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” bilinci ,geliştirilmektedir. Bu yöntemle sağlık ve güvenliğin korunması, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.


İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Tesislerimizde çalışan herkesin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışma hakkı olduğu gibi sorumlu bir davranışla bu koşulların sağlanmasına katkıda bulunma görevi vardır. İşçi sağlığı ve İş güvenliği temel performans göstergelerimizden birisi olup, faaliyetlerimizin sürdürülmesinde en öncelikli konumuzdur.


 • Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve çalışma ortamlarını sağlıklı hale getirmek; iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilecek durumları tespit etmek,
 • İşçi sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak kabul edip daha ileri seviyede uygulamak,
 • Risk değerlendirmesi yapmak ve bu riskleri önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • İşçi sağlığı ve İş güvenliği performansımızı sürekli geliştirmek; tüm çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek için eğitimler düzenlemek,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönetim sisteminin etkin uygulanması ve sürekli geliştirilmesi,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini azaltacak şekilde yatırım bütçesinde yeterli kaynak ayırmak, ana politikamızdır

KİLOMETRE TAŞLARI

1978 YILINDAN BUGÜNE YAPININ HER YERİNDE...