ÜRÜNLERİMİZ

EPOFLOOR COATİki Bileşenli, Solventsiz, Modifiye Epoksi Reçine Esaslı, Kendiliğinden Yayılan Zemin Kaplaması

KULLANIM ALANI

 • Kimyasal ve mekanik dayanım gerektiren her türlü zemindeson kat kaplama olarak,
 • Üretim alanları (gıda, içecek, ilaç vb. hijyenik proseslerin uygulandığı tesisler dahil),
 • Soğuk hava depoları,
 • Sosyal tesisler,
 • Okullar,
 • Hastaneler,
 • Alışveriş merkezleri,
 • Spor salonları,
 • Oteller,
 • Yaya ve hafif araç trafiği olan alanlarda
kullanılır.

AVANTAJLARI

 • İçerisine yüksek oranda dolgu girebilir.
 • Yüksek kimyasal ve mekanik dayanıklılığa sahiptir.
 • Kolay uygulanır.
 • Akışkandır.
 • Ekonomiktir.
 • Sıvı geçirimsizdir.
 • Parlak son kat kaplama elde edilir.
 • Kaydırmaz yüzey elde edilebilir.
 • Uçucu organik madde (VOC-solvent) içermez.
 • Kaplama üzerine serpilerek renklendirilen renk pulcukları (cipsleri) sayesinde her türlü dekoratif görünüme sahip zeminler elde edilebilir.

TEKNİK DEĞERLER

Yoğunluk

1,4 gr/cm3

Toplam Katı Madde Yüzdesi

% 100

İnceltme

İnceltilemez

Basınç Dayanımı

~ 60 N/mm(28 gün / 23 °C)

Eğilmede Çekme Dayanımı

~ 30 N/mm(28 gün / 23 °C)

Yapışma Dayanımı

˃ 1,5 N/mm2 (betonu kopararak)

Shore D Sertliği

~ 84 (7 gün / 23 °C)

Tavsiye Edilen Kalınlık

1,5 mm – 2,5 mm

Taber Aşınma Deneyi (1 kg, CS 10, 1000 d)

~ 80 mg

KÜR DETAYLARI

Nem Oranı (N.O.) ve Sıcaklık

Yaya Trafiği

Hafif Trafik

Tam Kürünü Alma

N.O. % 60   +10 °C

16 saat

3 gün

10 gün

N.O. % 60   +20 °C

13 saat

2 gün

7 gün

N.O. % 60   +30 °C

10 gün

1 gün

5 gün

KİMYASAL DAYANIKLILIK

Dayanıklı olduğu: Benzin, bira, sikloheksan, dizel yağı, etanol % 10, etilen glikol, gliserin, süt, sodyum klorür çözeltisi % 3-30, sodyum hidroksit % 10, zeytinyağı, parafin, petrol, hint yağı, silikon yağı, terabentin, su ve sabun.

Kısmi Dayanıklı Olduğu: Bütanol, metilisobütilketon, perkloretilen ve ksilen.

* Kimyasalların etkisi ile renk değişikliği olabilir. Bu araştırma oda sıcaklığında yapılmıştır. Yüksek sıcaklık değerleri ve/veya kimyasalların karışımları kimyasal dayanıklılığı etkileyebilir.

 

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLAMA  

 • Beton alt yüzeyler temiz, kuru ve her türlü kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. 
 • Ayrıca sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip olmalıdır (en az 25 N/mm2), çekme dayanımı ise en az 1,5 N/mm2 olmalıdır.
 • Beton alt yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şerbetini kaldırarak açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır. Zayıf beton parçaları yüzeyden uzaklaştırılmalı, kuşgözü boşluklar, delikler tamamen kapatılmalıdır. 
 • Alt yüzey tamirleri, boşlukların doldurulması ve yüzeyin düzeltilmesi 0,1 mm - 0,3 mm silis kumu ve EPOFLOOR PRİMEL astarın karıştırılması ile elde edilen harç ile yapılır.
 • Beton veya şap yüzeyler astarlanmalı ve düzgün yüzey elde edilecek şekilde tesviye edilmelidir. 
 • Yüzeydeki yükseklikler aşındırılarak düzeltilmelidir. 
 • Tüm toz, gevşek parçacıklar ürünün uygulanmasından önce tercihen fırça ve/veya elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI  

 • Yüzey rutubet içeriği % 4’ün altında olmalıdır.
 • Test yöntemi: CM ölçümü veya etüvde kurutma yöntemi (Nem ölçer)
 • Bağıl hava nemi maksimum % 80 olmalıdır.
 • Çiğlenmeye ve yoğuşmaya dikkat edilmelidir.
 • Uygulama yapılmamış veya yeni kaplama yapılmış zemin üzerinde çiğlenme ve su buharı yoğunlaşması kaplamaya zarar verir, kabarcık oluşmasına sebep olur. Bunu engellemek için yüzey ve kürünü almamış zemin sıcaklığı çiğ noktasının en az 3 °C üzerinde olmalıdır.  
 • Yüzey Sıcaklığı: En az +10 °C, en fazla +30 °C
 • Ortam Sıcaklığı: En az +10 °C, en fazla +30 °C
 • Malzemenin Sıcaklığı: En az +10 °C, en fazla +30 °C

HARÇ HAZIRLAMA  

 • Karıştırmadan önce A bileşeni kendi içinde mekanik olarak karıştırılmalıdır. 
 • B bileşeni A bileşeninin içerisine boşaltıldıktan sonra homojen bir karışım elde edinceye kadar 300-400 dev/dk.lık karıştırıcı ile yaklaşık 2-3 dk. boyunca karıştırılır. Ardından 0,1 mm – 0,4 mm silis kumu ve gerekli ise diğer dolgular eklenerek homojen bir karışım elde edinceye kadar tekrar karıştırılır. 
 • Karışımın tam olarak gerçekleştiğinden emin olmak için malzemeler başka bir kaba alınır tekrar 1 dk. boyunca karıştırılır. 
 • Hava sürüklenmesini en aza indirmek adına fazla karıştırmaktan kaçınılmalıdır. 
 • Kaplamanın Yerleştirilmesi: EPOFLOOR COAT yüzeye dökülür ve tarak mala ile düzgün olarak yayılır. Ardından yüzey düzleştirilip üzerinden kirpi rulo ile geçerek sürüklenen havanın atılması sağlanır. Kirpi rulo uygulaması yaklaşık 15 dakika sonra (+ 20 °C’de) yapılmalıdır. Geç kalınması halinde yüzeyde rulo izleri kalabilir. 
 • Zemin Boyası Olarak: EPOFLOOR COAT boya gibi kısa tüylü rulo ile uygulanabilir. Rulo izi ve boşluk kalmaması için rulolama çapraz yönde yapılmalıdır.
 • Son Kat İnce Kaplama: Son kat kaplamalar gelberi ile yayılıp, ardından kısa tüylü rulo (çapraz yönde) ile üzerinden geçilebilir.

SİSTEM YAPISI  

 • Beton Zeminlerin Korunması (Boya Uygulaması): Rulo ile uygulama
  • Astar: 1 kat x EPOFLOOR PRİMEL
  • Boyama: 2 kat x EPOFLOOR COAT
 • Kendiliğinden Yayılan Sistem (1,5 mm – 2,5 mm): Mala ile uygulama
  • Astar: 1 kat x EPOFLOOR PRİMEL
  • Kaplama Tabakası: EPOFLOOR COAT (2 kg/m2 – 3,5 kg/m2)

TÜKETİM

 • Beton Zeminlerin Korunması (Boya Uygulaması)
  • Astar: EPOFLOOR PRİMEL 0,3 kg/m2 – 0,5 kg/m2
  • Boyama: 2 kat x EPOFLOOR COAT 0,3 kg/m2 – 0,5 kg/m2  her kat için uygulayınız.
 • Kendiliğinden Yayılan Sistem (1,5 mm – 2,5 mm):
  • Astar: 1 kat x EPOFLOOR PRİMEL 0,3 kg/m2 – 0,5 kg/m2
  • Kaplama Tabakası: EPOFLOOR COAT 2 kg/m2 – 3,5 kg/m2
 • Çok Katlı Kaplama (Multi Layer Screed) 4 mm:
  • Astar: EPOFLOOR PRİMEL 0,3 kg/m2 – 0,5 kg/m2
  • Temel Kaplama: EPOFLOOR COAT + silis kumu (0,1 mm – 0,4 mm, 1:1 karışımı) 2,8 kg/m2
  • Kumlama: Silis kumu (0,4 mm – 0,7 mm) yüzeye serpilir.
 • Son Kat Kaplama:
  • 1 kat x EPOFLOOR COAT 0,8 kg/m2
Bu değerler teoriktir ve yüzey gözenekliliğine, profiline, tesviyedeki farklılıklara ve zayiata bağlı olarak ilave malzeme ihtiyacını içermemektedir.
 
Sarfiyat: 2 mm kalınlık için yaklaşık 2,8 kg/m2’dir.

AMBALAJLAMA

25 kg’lık Set,

A bileşeni: 20 kg kova,
B bileşeni: 5 kg kova
 
(istenildiği takdirde paletli olarak sevk edilir)

 

SAKLAMA

1 Yıl Raf Ömrü*

*Açılmamış orijinal ambalajlarında, serin ve kuru ortamda, dona ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde

UYGUNLUK BELGESİ

TS EN 1504-2 / Nisan 2008 standardına uygundur.

Uyarılar

 • Astar uygularken gölleşme oluşmasına izin vermeyiniz.
 • Yeni uygulanmış ürün rutubetten, yoğuşmadan ve sudan en az 24 saat süreyle korunmalıdır. 
 • Sevkiyatı yapılırken saklama koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Uygulama esnasında İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
 • Yutulması halinde acilen doktora başvurulmalıdır.
 • Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek sokulmamalıdır.
 • Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. 
 • Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
 • Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
 • Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.